Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen päätavoitteena on ollut tuottaa toimialan kehittymiseksi tarvittavaa tietoa alueelta. Tätä tietoa on tuotettu muun muassa esiintymiin ja niiden hyödyntämiseen, lupa-asioihin, liiketoiminnan suunnitteluun, tuotantoon sekä markkinoihin liittyvissä aihepiireissä. Käsikirjan sisältö on tuotettu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa, ja se on koostettu hankkeessa järjestettyjen työpajojen pohjalta. Tavoitteena on, että käsikirjan avulla Lapin luonnonkivien tunnettuus kasvaa ja toimialan kehittyminen etenee.

Tiivistelmään on koottu käsikirjan käsittelemät aihealueet. Tarkemmat tiedot löydät käsikirjan täydestä versiosta, johon voit tutustua myös sähköisessä muodossa.

Avaa tästä käsikirjan sähköinen versio

 

Käsikirjan sisältö

Kappaleen tiivistelmä aukeaa klikkaamalla kappaleen otsikkoa. 

Kivialan käsikirja

Lukijalle

Keski-Lapin luonnonkiviesiintymät

Luonnonkiven käyttömahdollisuudet

Korukivet

Kivestä koruksi

Louhinta

Luvat

Kivialan koulutus

Yrittäjyys