Lapland stone

 

kivi-etusivu

Luonnonkivi on luonnosta saatavaa materiaalia, jota voidaan käyttää moniin tarkoituksiin joko sellaisenaan tai edelleen jalostettuna. Perinteisiä kivenkäyttökohteita ulkotiloissa ovat talojen julkisivut, katukiveykset, sillat, muurit, raput ja muistomerkit. Sisätiloissa kiveä käytetään muun muassa lattioissa ja seinissä, tulisijoissa, keittiötasoissa sekä koriste- ja käyttöesineissä. Luonnonkiven käyttö on lisääntynyt tasaisesti, varsinkin ympäristörakentamisessa ja sisustamisessa niin kansainvälisten trendien vaikutuksesta kuin kiven ekologisuudenkin ansiosta.

Luonnonkiven louhinta eroaa kalliokiviaineksen louhinnasta merkittävästi, sillä luonnonkivi pyritään irrottamaan kalliosta mahdollisimman suurina kappaleina, joita sitten pilkotaan edelleen jatkojalostukseen paremmin sopiviin kokoihin. Jalostetun kiviaineksen kuljettaminen pitkiä matkoja ei ole kannattavaa, joten se pyritään aina tuottamaan mahdollisimman lähellä käyttökohdetta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa tulisi suosia paikallisia vaihtoehtoja mahdollisuuksien mukaan, mihin pohjoisen kiviesiintymät tarjoavatkin hyvät mahdollisuudet.

Kiviala Suomessa

Kiviala Suomessa  on yleisesti kasvussa. Graniitin viejänä Suomi on maailmassa kymmenen suurimman maan joukossa ja vuolukiviteollisuutemme on mittavinta maailmassa, vaikka suurin osa alan toimijoista onkin pienyrityksiä. Suomi on luonnonkivivaroiltaan rikas ja erilaisia kivilajeja löytyy runsaasti. Louhinta on keskittynyt eteläiseen Suomeen, mutta esiintymiä on ympäri maan ja täten mahdollisuuksia kiviteollisuudelle on myös muualla. Tilastotietoja sekä asiaa alasta löytyy mm. Kiviteollisuusliiton Suomalainen luonnonkivi -portaalista.

Luonnonkiviala Lapissa 

Keski-Lapin, Kittilän ja Sodankylän potentiaaliset rakennuskivet kartoitettiin EU-rahoituksen turvin noin kymmenen vuotta sitten. Sekä Kittilästä että Sodankylästä löytyi useita potentiaalisia luonnonkiviesiintymiä. Alueella toimii jo muutamia yrittäjiä, mutta mahdollisuuksia on myös huomattavasti tehokkaammalle kaupalliselle hyödyntämiselle.

Tälle sivustolle on koottu tietoa projektin aikana löydetyistä potentiaalisista luonnonkivistä, alalla toimimisesta sekä alalla jo toimivista yrityksistä. Sivuston on tarkoitus lisätä tietoa luonnonkiven mahdollisuuksista sekä materiaalina että toimijoita työllistävänä toimialana. Sivuilta löytyvästä kivialan käsikirjasta löydät yksityiskohtaista tietoa alalla toimimisesta sekä projektin tuloksista.

Tutustu Kivialan käsikirjaan

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen päätavoitteena on ollut tuottaa toimialan kehittymiseksi tarvittavaa tietoa alueelta. Tätä tietoa on tuotettu muun muassa esiintymiin ja niiden hyödyntämiseen, lupa-asioihin, liiketoiminnan suunnitteluun, tuotantoon sekä markkinoihin liittyvissä aihepiireissä. Käsikirjan sisältö on tuotettu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa, ja se on koostettu hankkeessa järjestettyjen työpajojen pohjalta. Tavoitteena on, että käsikirjan avulla Lapin luonnonkivien tunnettuus kasvaa ja toimialan kehittyminen etenee.

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen päätoteuttaja on Kideve Elinkeinopalvelut, joka on Kittilän kunnan elinkeinotoimen organisaatio. Kideve kehittää alueen elinkeinoelämää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita. Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke on toteutettu aikavälillä 1.5.2011 – 31.3.2015. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Kittilän kunta. EAKR-rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.

Tutustu Lapland Stone esitteeseen

lapland-stone-logo-alt

Keski-Lapin kiviteollisuuden 
kehittämishanke

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö
puh. 0400 356 431
katja.kaunismaa(@)kideve.fi

Kittilän kunta
Kideve Elinkeinopalvelut
Valtatie 15, 99100 Kittilä

Tutustu kivilajeihin

Gabro

Virnikkaselkä, Sodankylä

Gabro on tumma, usein karkearakeinen syväkivi, jonka väri vaihtelee jonkin verran sen koostumuksen mukaan. "Mustaksi graniitiksi" kutsuttu gabro kiillottuu hyvin ja sitä käytet...

Vulkaaninen liuske

Palovaara, Kittilä

Liuskekivet ovat helposti laatoiksi lohkeavia kiviä. Myös Kittilän Palovaarasta löydetty vulkaaninen liuske sopii hyvin laattakivituotantoon.

Albiittikivi

Sodankylä

Tummanvihreän- ja valkoisenkirjava Albiitti sopii kauniin kuvionsa ansiosta hyvin pienesine- ja sisustustarkoituksiin. Kelujärveltä Sodankylästä löydetyn Albiitin valkoinen t...

Kromimarmori

Soretiakumpu, Kittilä

Kromimarmori on kauniin vihertävä, hienorakeinen kivilaji, jonka pintaan elävyyttä tuovat vaaleat juovat. Tämä kultapitoinen, "Golden green"-lempinimeä ja "Lappia Green" -ma...

Arkoosikvartsiitti

Routusvaara, Sodankylä

Arkoosikvartsiitti muodostuu kvartsista ja maasälvistä. Sodankylän Routusvaarasta löydetyssä arkoosikvartsiitissa on hieno jäkäläpinta, ja se soveltuukin erinomaisesti eril...

Arkoosikvartsiitti

Orakoskenmaa

Arkoosikvartsiitti muodostuu kvartsista ja maasälvistä. Orakoskenmaan punaruskean kvartsiitin ensisijainen käyttökohde on kiiltäväpintaiset sisustuslaatat. Siitä on tehty lo...

Vulkaaninen liuske

Isolehto, Kittilä

Liuskekivet ovat helposti laatoiksi lohkeavia kiviä.

Kiilleliuske

Mutsoiva, Sodankylä

Kiilleliuske ja -gneissi ovat metamorfista kiveä, jossa savikivi on muuttunut liuskeiseksi jouduttuaan maankuorten liikkeiden yhteydessä kovan paineen ja lämpötilan muutosten a...

Kiillegneissi

Pahajuoniset, Sodankylä

Kiillegneissi on metamorfista kiveä, jossa savikivi on muuttunut liuskeiseksi jouduttuaan maankuorten liikkeiden yhteydessä kovan paineen ja lämpötilan muutosten alaiseksi. Kii...

Kiillegneissi

Riitaselkä, Kittilä

Kiillegneissi on metamorfista kiveä, jossa savikivi on muuttunut liuskeiseksi jouduttuaan maankuorten liikkeiden yhteydessä kovan paineen ja lämpötilan muutosten alaiseksi. Kii...

Kiillegneissi

Vareskaira, Sodankylä

Kiillegneissi on metamorfista kiveä, jossa savikivi on muuttunut liuskeiseksi jouduttuaan maankuorten liikkeiden yhteydessä kovan paineen ja lämpötilan muutosten alaiseksi. Kii...

Kordieriittikiillegneissi

Vajovaara, Ylitornio

Kordieriittikiillegneissiä on löytynyt mm. Ylitornion Vajovaarasta. Vajovaaran kordieriittikiillegneissi on tummanharmaata ja karkearakeista. Kivessä esiintyvän kiilteen ansios...

Porfyyrinen graniitti

Hirvasvaara, Sodankylä

Porfyyrinen graniitti on usein erityisen karkearakeista graniittia. Suuresta raekoosta johtuen kivi on yleensä myös melko haurasta. Tavallisen graniitin tavoin myöskin porfyyris...

Porfyyrinen graniitti

Iso-Nilipää, Kittilä

Porfyyrinen graniitti on usein erityisen karkearakeista graniittia. Suuresta raekoosta johtuen kivi on yleensä myös melko haurasta. Tavallisen graniitin tavoin myöskin porfyyris...

Porfyyrinen graniitti

Matala Rakkuma, Kittilä

Porfyyrinen graniitti on usein erityisen karkearakeista graniittia. Suuresta raekoosta johtuen kivi on yleensä myös melko haurasta. Tavallisen graniitin tavoin myöskin porfyyris...

Kvartsimontsoniitti

Pikkulaki, Pello

Pellon Pikkulaista löydetty kvartsimontsoniitti on rusehtavan punaista. Värin syntyyn on vaikuttanut muun muassa savukvartsi, joka on lisännyt kiveen ruskeaa väriä. Kyseinen ...

Kvartsimontsodioriitti

Ristimellanvaara, Kolari

Kolarin Ristimellanvaarasta löydetty punainen kvartsimontsodioriitti sopii hyvin ympäristörakentamiseen. Kyseistä kiveä voi käyttää myös koristemurskeena tai raidesepelinä.

Graniittigneissi

Vajovaara II, Ylitornio

Kun graniitti metamorfoituu paineen alaisena, siitä tulee graniittigneissiä. Graniitti ja gneissi muodostuvat samoista mineraaleista: niissä on maasälpää, kiillettä ja kvart...

Graniitti

Hanhivaara, Kittilä

Graniitti on yksi Suomen kallioperän yleisimpiä kivilajeja ja maamme kansalliskivi. Se koostuu kvartsista, kiilteestä, maasälvästä ja joskus myös sarvivälkkeestä, jotka vo...

Graniitti

Honkavaraa, Kittilä

Graniitti on yksi Suomen kallioperän yleisimpiä kivilajeja ja maamme kansalliskivi. Se koostuu kvartsista, kiilteestä, maasälvästä ja joskus myös sarvivälkkeestä, jotka vo...

Graniitti

Jassanmaaa, Muonio

Graniitti on yksi Suomen kallioperän yleisimpiä kivilajeja ja maamme kansalliskivi. Se koostuu kvartsista, kiilteestä, maasälvästä ja joskus myös sarvivälkkeestä, jotka vo...

Graniitti

Matovaara, Pello

Graniitti on yksi Suomen kallioperän yleisimpiä kivilajeja ja maamme kansalliskivi. Se koostuu kvartsista, kiilteestä, maasälvästä ja joskus myös sarvivälkkeestä, jotka vo...

Graniitti

Munajärvi, Muonio

Graniitti on yksi Suomen kallioperän yleisimpiä kivilajeja ja maamme kansalliskivi. Se koostuu kvartsista, kiilteestä, maasälvästä ja joskus myös sarvivälkkeestä, jotka vo...

Graniitti

Tirropalo, Pello

Graniitti on yksi Suomen kallioperän yleisimpiä kivilajeja ja maamme kansalliskivi. Se koostuu kvartsista, kiilteestä, maasälvästä ja joskus myös sarvivälkkeestä, jotka vo...