Porfyyrinen graniitti

Hirvasvaara, Sodankylä

Porfyyrinen graniitti on usein erityisen karkearakeista graniittia. Suuresta raekoosta johtuen kivi on yleensä myös melko haurasta. Tavallisen graniitin tavoin myöskin porfyyrisen graniitin värit vaihtelevat yleensä harmaasta punaruskeaan. Porfyyrista graniittia voidaan hyödyntää ympäristörakentamisessa.

  • Porfyyrinen graniitti | Hirvasvaara

Hirvasvaara, Sodankylä

Kaksi laajahkoa kallioaluetta. Kohtalaisen hyvin paljastunut; ohuen maapeitteen tai sammaleen peitossa. Ei luonnonrintauksia, mutta tienpuoleinen rinne on kohtalaisen jyrkkä. Vieressä hyväkuntoinen metsäautotie, jota pitkin Unari–Tiainen -tielle 8 km. Hirvasvaara–Tiainen 40 km, Hirvasvaara–Sodankylä 90 km.

Melko homogeeninen, monin paikoin noin 5-10 cm leveitä graniitti-/pegmatiittijuonia ja tummia haamumaisia sulkeumia. Erittäin harva pystyrakoilu. Vaakarakoilu on etenkin pintaosissa hyvin tiheää. Kivi on pinnastaan melko voimakkaasti rapautunut n. 2–3 metriin asti. Kiven väri erittäin homogeeninen myös kairasydämissä. Paljastumia myös länsirinteessä, jossa väri tummempi/punaisempi ja sen vuoksi kiinnostavampi. Länsirinteeseen ei kuitenkaan ole saatu tutkimuslupaa.

Vaakarakoilu on syvemmällä, rapautuneen pintakerroksen alapuolella arvoitus. Kivessä on ohuita hiertyneitä saumoja, joita pitkin kairasydämet ovat katkeilleet. Hiertosaumojen käyttäytymistä louhinnassa on vaikeata ennakoida. Kivi on joka tapauksessa, jo raekoostakin johtuen, melko haurasta.

Tutkimustiedot

Tutkimuskaivanto: Paljastettu yski suuri alue + 3 pienempää. Tutkimuskaivannot on lähes kokonaan peitetty.
 Tutkimuslupa: Suullinen lupa maanomistajalta
 Kairaus: 3 pystyreikää á n. 15 m
 Näytteet: 12 kpl minikairanäytteitä, 2 kpl kiilausnäytteitä 
Koelevyt: 1 kpl ruskea 20x30cm, 1 kpl punaruskea 20×30 cm 
Ohuthie: 2 kpl 
Muuta: Kairasydämistä piirretty kuvat rako- ym. tietoineen

Tiedot

Paikka: Hirvasvaara Kylä: Uimaniemi
Kunta / Kaupunki: Sodankylä Koordinaatit: x =7452.700 y = 3448.900
Karttalehti: 3622 09 C Korkeus: alin = +220 m ylin = + 235 m
Pinta-ala: 100 x 100 m (2kpl) Väri: Ruskea, punaruskea
Kivilaji: Porfyyrinen graniitti Asu/rakenne: Porfyyrinen, heikosti suuntautunut
Raekoko: Karkearakeinen Lähin asutus: 600-800 m
Maanomistus: Yksityinen, 2 palstaa Havainto/vuosi: 8-PAT-2001